Sektori statistika

Statistikaameti andmetel kasvas puitmajade eksport 2015. aastal 28,2%

Endiselt on suurim Eesti puitmajade eksportturg Norra Kuningriik, millele järgnevad Rootsi, Saksamaa ja Suurbritannia. 

Puitmajade eksport Norra Kuningriiki on alates 2011. aastast kahekordistunud, jõudes tänaseks 95 miljoni eurose ekspordituluni aastas. Suurima kasvu on teinud Rootsi turg,  kuhu Eesti puitmajade eksport 2015. aastal kasvas 36 miljonit eurot, mis tõstab Rootsi 50,7 miljoni eurose ekspordimahuga Norra järel sektori teiseks sihtturuks. Rootsiga kohad vahetanud ning mahtude poolest kolmanda sihtturu Saksamaa osakaal kogu puitmajade ekspordist möödunud aastal  oli 17,8%, kogumahuga 48 miljonit eurot aastas.

2015. aasta olulisemate sihtturgudena tõusevad esile veel Suurbritannia ekspordimahuga 20,8 miljonit eurot aastas, Prantsusmaa 16,2 miljonit eurot, Soome 14,1 miljonit eurot ning Holland 7,7 miljonit eurot aastas.

Sektori muud sihtturud on 2015. aastal püsinud stabiilsed või kerges kasvutrendis. Eksport on vähenenud Venemaa ja Taani suunal.

80% Eesti puitmajasektori ekspordist suunatakse Norra, Rootsi, Saksamaa ja Inglismaa turgudele. Sektori peamine sihtturg on endiselt Norra kuningriik ekspordimahuga 94,9 miljonit eurot aastas, millele järgneb 50,7 miljoniga eurose ekspordimahuga Rootsi.

Statistikaameti andmetel eksporditi Eesti puitmaju 2015. aastal kokku 52 erinevasse sihtriiki koguväärtuses 278 miljonit eurot aastas.

Puidu osakaal püsib elamuehituses endiselt kõrgel

2014. aastal väljastati hoonete ehituseks 2619 ehitusluba, mis on ligi kaks korda vähem kui aasta varem. Väljastatud lubade vähenemine on toimunud kõikide hoonetüüpide võrdluses, väikseima kukkumise on teinud aga puitkonstruktsioonil ehitatud hooned.

Elamute ehituseks väljastati möödunud aastal kokku 1451 ehitusluba, millest 748 on mõeldud puithoonete ning 703 muu kandekonstruktsiooniga hoonete ehituseks. Puitmajades valmib kokku 140 000 ruutmeetrit elupinda, mis moodustab kogu Eesti elamuehituse mahtudest 28,3% ehk peaaegu kolmandiku. Kui üldine Eesti ehitussektor on selges languses, siis protsentuaalselt on puidu osakaal kõikide hoonetüüpide võrdluses tõusnud.

Statistikast selgub, et kõige sagedamini kasutatakse puitmaterjali jätkuvalt ühele leibkonnale mõeldud elumaja ehituses. Kokku väljastati eelmisel aastal puidust üksikelamutele 705 ehitusluba suletud netopinna arvestusega 124 000 ruutmeetrit. Puidust eramud moodustavad kogu eramuehituse mahtudest seega enam kui poole, täpsemalt 53,8 protsenti. Keskmine puiteramu suurus on 171 ruutmeetrit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Ehitusregister

Pooled Eesti uuseramutest on puitmajad

2013. aastal välja antud 4905-st ehitusloast  pisut enam kui pooled väljastati puithoonetele. Ehitusregistri statistikast selgub, et  kõige sagedamini kasutatakse puitmaterjali ühele leibkonnale mõeldud elumaja ehituses. Kokku väljastati eelmisel aastal puidust üksikelamutele 1089 ehitusluba suletud netopinnaga 188 tuhat ruutmeetrit.

Kuigi ehituslube on väljastatud puithoonetele rohkem kui muust materjalist hoonetele, moodustab puithoonete suletud netopindala kõikide ehitatavate hoonete pindalast 16,5%. See on tingitud asjaolust, et pindalalt väiksemaid hooneid  – suvilad, aiamajad, garaažid jm  – ehitatakse valdavalt puidust, kuid  suuremahuliste põllumajandus- ning tööstushoonete põhikonstruktsiooniks on endiselt kivi või metall.

Elamute ehituseks väljastati möödunud aastal  kokku 2426 ehitusluba, sealhulgas puitelamutele 1127. Puitmajades valmib kokku 200 tuhat ruutmeetrit elupinda, mis  moodustab kogu Eesti elamuehituse mahtudest 25%.

Allikas: Ehitusregister

 

Eesti puitmajade ekspordist ligi 40% suunatakse Norra Kuningriiki

Statistikaameti andmetel on Eesti puitmajade eksport alates 2009. aastast stabiilselt kasvanud, saavutades 2013.a. mahu 202,3 miljonit eurot aastas. Müügitulu alusel on Eesti enim puitmaju ekportiv riik Euroopas, mille ekspordist ligi 40% suunatakse Norra turule.

Eesti puitmaju tarnitakse jätkuvalt kõige enam Norra Kuningriiki, kuhu suunatakse tänasest ekspordist ligi 40%. Võrreldes 2011. aastaga on puitmajade ekport Norra suunal 2013. aastaks kasvanud 29,8% -lt 39,3%-le, saavutades müügitulu mahu 79,9 miljonit eurot aastas.

Oluliste sihtturgudena tõusevad jätkuvalt esile Saksamaa, moodustades kogu puitmajade ekspordist 19,4%, Rootsi 9,3% ning Suurbritannia 7,8%. Jätkuvalt on oluline sihtturg Prantsusmaa, kuhu 2010. aastal eksport küll vähenes, kuid mis on 2013. aasta seisuga taastumas, moodustades Eesti puitmajade ekspordist 6,5%.

Suurim ekspordi vähenemine Eesti puitmajatootjate prioriteetsetel sihtturgudel on toimunud Taanis, kus müügitulude maht vähenes 2011-2013 perioodil 13,7 mln eurolt 1,8 mln eurole. Eksport on vähenenud ka Soome suunal, säilitades kogu ekspordimahust siiski arvestatava osakaalu 5,1%.

Allikas: Statistikaamet

 

Puitehitiste eksport suurenes 2013. a seitsme kuuga 14%

 

Statistikaameti andmetel oli puidupõhiste toodete eksport 2013. aasta esimese seitsme kuuga 947 miljonit eurot, mis on 13,3% rohkem kui 2012 aasta sama perioodi jooksul. Puidutoodete väliskaubanduse bilansi ülejääk suurenes 702 miljoni euroni. Puidupõhised tooted on Eesti väliskaubanduse bilansi kõige olulisemad tasakaalustajad ja nende positiivne bilanss on eelmise aasta seitsme kuuga võrreldes suurenenud 617 miljonilt eurolt 702 miljoni euroni. Puidupõhiste toodete positiivsest bilansist hoolimata suurenes kogu kaupade väliskaubanduse bilansi puudujääk 98,3 miljoni euroni. Eesti puidupõhiste toodete ekspordi struktuuris on ülekaalus suurema lisandväärtusega tooted. Suurima osatähtsusega toodete ekspordis on sae- ja höövelmaterjal 16,9%, järgnevad puitmööbel ja selle osad 13,5%, puidust kokkupandavad ehitised 13,1% ja ehitusdetailid 12,5%. Tehasemaju eksporditi peamiselt Norrasse, Saksamaale ja Suurbritanniasse. Võrreldes 2012. aasta sama perioodiga suurenes käesoleva aasta seitsme kuuga puitmajade eksport 109 miljonilt eurolt 124,3 miljoni euroni ehk 14%. Enim suurenes väljavedu Norrasse, kasvades ekspordimahult 36 843 eurolt 50 711 euroni.

 

 
Puidust kokkupandavate ehitiste eksport 2012: 109,0 milj EUR 2013: 124,3 milj EUR Muutus: +14,0%