ELi strateegia kiirendab üleminekut tehaselisele tootmisele

Euroopa Liit on välja töötamas ringmajanduse tegevuskava, mis puudutab otseselt või kaudselt kõiki sektoreid ja ettevõtteid. Muudatused saavad olema pikas plaanis suured ning nendega kohanemine võib nii mõnelegi sektorile saada väljakutseks. Puitmajasektoril on selle ehitusvaldkonda üle võtmiseks juba omad mõtted…

Read more
22.4.2020 / Uudis