TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Partneri roll projektis:

TTÜ ehitusteaduskonna eemärk on läbi puitmajaklastri projekti osaleda puitkonstruktsioonide teadus- ja arendustegevustes. Läbi klastriülese tegevuse saavutatakse eesti puitmajade tootmisel tehnoloogilised uuendused ning kõrgem lisandväärtus. Lisaks teadus- ja arendustegevusele  suureneb ning mitmekesistub läbi klastri tegevuse puitmajatootjate ning üliõpilaste ja õppejõudude vaheline haridusalane koostöö.

  • www.ttu.ee
    • Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn