EESTI TUULEENERGIA ASSOTSIATSIOON MTÜ

Tuuleenergia potentsiaalist huvitatuid ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid ühendav Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni (ETEA) loodi 21. septembril 2001. aastal ning ETEA missiooniks on luua tuuleenergia arengule ja selle tehnoloogia arendusele sellised tingimused, mis tagavad tuuleenergia ja selle arendajate konkurentsivõime ning taastuvenergia laiema kasutuselevõtu kaudu puhta elukeskkonna säilimise. ETEA koondab endas tuuleenergia tootjaid, kelle toodang moodustas 2014. aastal üle 90% kogu toodetud tuuleenergiast Eestis.

ETEA peastrateegia hulgas on muuhulgas ka tuuleenergia klastri arendamine, mis loodi 2010. aastal. Tuuleenergia klastrisse kuulub hetkel 16 liiget ning klaster on töötanud välja tuuleenergia tööstuse arengustrateegia ning loonud partneritele eeldusi osalemaks rahvusvahelistes energiatootmis- ja -tehnoloogiaalastes koostööprojektides. Üks tuuleenergia klastri töögruppidest tegeleb ka põhjamadele sobilike plussenergiamajadele, sh puidust, taastuvenergia lahenduste ehitamise käivitamisega.

Tuuleenergia Assotsiatsiooni roll puitmajaklastri projekti elluviimisel on olla puitmajatootjatele innovaatiliste energialahenduste kompetentse vahendav partner. Projekti eesmärk on läbi puitmajaklastri projekti propageerida taastuvate energialahenduste laialdamist kasutamist ning koostöös klastri partneriga välja töötada taastuvaid ressursse (puitmajade kontekstis eelkõige päikeseenergia lahendused) kasutavad puidust plussenergiamajade lahendused.

Tegevuse tulemusel on tõusnud puitmajasektori ettevõtete teadlikkus võimalikest altertnatiivsetest taastuvenergial põhinevatest hoonete energialahendustest ning sektori ettevõtted on võimelised pakkuma klientidele päikeseenergia-lahendustega plussenergia puitmaju.

Küsi pakkumist sellelt ettevõttelt