Aasta Tehasemaja 2019

Aasta Tehasemaja 2019

Eesti puitmajaklastri ja Puitmajaliidu korraldatud tehasemaja konkurss ja parimate puitmajade tunnustamine toimub üheksandat korda ning konkursile on oodatud kõik Eesti ettevõtted, kes tehasetingimustes puitmaju valmistavad.

Aasta Tehasemaja konkursile võib esitada tehases toodetud puitmaju, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2016-2019

Kandideeriv objekt peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. Hoone/erilahenduse kandev põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust (precut, element, moodul, palk, CLT, MHM vm) ning eeltoodetud tehase tingimustel;
 2. Konkursile esitab võistlustöö selle insenertehnilise lahenduse loomise, tootmise ja ehitamise üle kontrolli omanud ja töö teostanud Eesti ettevõte.

„Aasta Tehasemaja 2019“ konkursi üldvõitja ning parim avalik hoone, kortermaja, eramu, väikeehitis ja erilahendus kuulutatakse välja 3.aprillil 2019 ehitusmessil “Eesti ehitab”

Konkursil osalemiseks tuleb esitada alljärgnev info:

 1. Täidetud ankeet: Osalemise_avaldus_Aasta Tehasemaja 2019
 2. Hoone põhiplaan, lõige ja asendiplaan (asendiplaani puudumisel info/joonis hoone paiknemisest ilmakaarte suhtes);
 3. Kvaliteetsed fotod hoonest (resolutsiooniga vähemalt 300dpi) alljärgnevalt:
  1. hoone välisvaated – 4 fotot pildistatuna hoone neljast küljest otsevaates (kui hoone asukohast tingituna on see võimalik);
  2. hoone välisvaated – 2 perspektiivvaadet või vaated muul moel, mis kirjeldavad adekvaatselt hoone välisilmet;
  3. hoone sisevaated – maksimaalselt 6 pilti hoone olulisematest ruumidest ja/või detailidest;
  4. võimalusel esitada fotod hoone märkimisväärsete arhitektuursete detailide kohta (kuni 6 fotot) 

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 10.03.2019 e-posti aadressil Eeva@puitmajaliit.ee 

Konkursi Aasta Tehasemaja 2019_reglement

Traditsiooniliselt valib Aasta Tehasemaja välja žürii, kuhu kuuluvad tunnustatud arhitektid, ehitusinsenerid ja ajakirjanikud. 

Täiendav info: 

Eeva Vahtramäe

Eesti puitmajaklastri juht

eeva@puitmajaliit.ee

+372 5621 3127