Aasta Tehasemaja 2018

Eesti Puitmajaliit ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad kaheksandat korda välja konkursi „Aasta tehasemaja“, mille eesmärk on tunnustada Eesti tehastes toodetud puitmaju. 

Tehasemaja konkursile võib esitada Eesti tehases toodetud puitmaju, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2015-2018 ning mis vastavad järgmistele tingimustele:

  • hoone põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust ning toodetud Eestis paiknevas tehases;
  • hoone välise visuaalse poole kujundamise ja valmistamise üle peab olema kontroll põhikonstruktsiooni valmistanud Eesti ettevõttel.

„Aasta tehasemaja 2018“ konkursi üldvõitja ning parim käsitööpalkmaja, masintoodetud palkmaja, puitkarkassmaja ning aiamaja kuulutatakse välja 4.aprillil ehitusmessil “Eesti ehitab”.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada alljärgnev info:

1.Täidetud ankeet “Aasta tehasemaja 2018” konkursil osalemiseks Aasta Tehasemaja_konkurss_2018 osalemisavaldus

2. Hoone põhiplaan, lõige ja asendiplaan (asendiplaani puudumisel info/joonis hoone paiknemisest ilmakaarte suhtes);

3. Kvaliteetsed fotod hoonest (resolutsiooniga vähemalt 300dpi) alljärgnevalt:

  • hoone välisvaated – 4 fotot pildistatuna hoone neljast küljest otsevaates (kui hoone asukohast tingituna on see võimalik);
  • hoone välisvaated – 2 perspektiivvaadet või vaated muul moel, mis kirjeldavad adekvaatselt hoone välisilmet;
  • hoone sisevaated – maksimaalselt 6 pilti hoone olulisematest ruumidest ja/või detailidest;
  • võimalusel esitada fotod hoone märkimisväärsete arhitektuursete detailide kohta (kuni 6 fotot) 

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11.03.2018 Eeva@puitmajaliit.ee

Aasta Tehasemaja 2018 konkurss_reglement

Traditsiooniliselt valib Aasta Tehasemaja välja žürii, kuhu kuuluvad tunnustatud arhitektid, ehitusinsenerid ja ajakirjanikud.

Täiendav info:  

Lauri Kivil

Eesti puitmajaklastri projektijuht

Lauri@puitmajaliit.ee

+372 5860 9970

Aasta tehasemaja konkurssi rahastab osaliselt Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt, mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmist, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

www.estonia.ee