käsitöö palkmajamasintoodetud palkmajadruumelementmajadelementmajad

Eesti puitmajadloodussõbralikkus ja ajalooline usaldusväärsus kaasaegsete lahendustega!

Olete jõudnud Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri kodulehele, kust leiate vajalikku informatsiooni puit- ja palkmajade erinevate omaduste ja tootmise kohta. Lehel on toodud ka info Eesti puitmajade tootjate ning Eesti puitmajaklastri tegevuse kohta.

Eesti puitmajaklaster ühendab edumeelseid ettevõtjaid, kelle toodeteks on kvaliteetsed Eesti puitmajad. Tehases toodetud puitmajad jagunevad vastavalt tehnoloogiale: karkassmajadeks, element- ja ruumeelentmajadeks, masintoodetud palkmajadeks, käsitöö palkmajadeks ning aiamajadeks.

Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas. 

Puitmajaklastri konkreetsed eesmärgid aastaks 2016 on klastri ettevõtete:

  • müügitulu kasv
  • ekspordi kasv
  • kasumlikkuse kasv
  • tootlikkuse kasv
  • lisandväärtuse kasv
  • klastri liikmete arvu kasv

Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit ning klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel kokku 36 partnerit, kellest 18 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad. Konsortsiumisse kuuluvad veel sektori arengusse panustavad erialaliidud, teadus-haridusasutused ning tugiorganisatsioonid.

Klastri liikmete kohta loe lähemalt siit.

Klastri tegevuste kohta loe lähemalt siit.

 

Eesti puitmajaklastriga saab liituda jooksvalt ka käesoleval hetkel. Väga oodatud on liituma kõik puitmajatootmisega seotud ning sektori arengust huvitatud ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad ise valdkonna arenguid aktiivselt suunata ning sektori ühistegevustest konkreetset kasu saada.


 


Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.